Preskočit na obsah

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystrička 2023+

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: PHSR 2023+ je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni (PHSR Žilinského kraja). Hlavným cieľom je uvedenie špecifických procesov – programovania, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia do procesu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystrička, tieto procesy majú z hľadiska účinnej a konzistentnej podpory rozvoja kľúčový význam. Zjednodušene napísané – PHSR 2023+ je návod na postupy rozvoja obce na základe kvalitne zanalyzovaných podmienok obce Bystrička, s prihliadnutím na možné riziká, pre naplnenie hlavného cieľa – aby obec Bystrička bola dynamicky a všestranne sa rozvíjajúca obec, kde budú žiť spokojní a zdraví ľudia v čistom životnom prostredí s dostatočným vzdelaním, ktoré im umožní sa uplatniť na trhu práce.
 • Place of implementation: Martin, Košťany nad Turcom, Bystrička, Turčiansky Peter (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Procurer: Obec Bystrička, Lipová ulica 260/2, 038 04 Bystrička
 • Procurer´s identification number: 00316601
 • Approving authority: obecné zastupiteľstvo obce Bystrička
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  12.04.2023
  Decision from screening procedure
  16.05.2023
  16.05.2023
  Text of Strategy document
  12.04.2023