Preskočit na obsah

Petržalka - juh, južná rozvojová os

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy 13.4 Železničné stanice osobné, zmiešané (nákladné + osobné), zriaďovacie, nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy, kontajnerové prekladiská, pohraničné prechodové 13.8 Električkové dráhy, lanové dráhy a trolejbusové dráhy 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 2.14 Diaľkové prenosové vedenia elektrickej energie 2.15 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zámeru je výstavba Južnej rozvojovej osi Petržalka -j uh (Janíkov dvor, Janíkovské pole, Betliarska - ČOV)
 • Place of implementation: Bratislava - Jarovce, Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Ministerstvo vnútra,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo výstavby a RR
 • Proponent: POPPER development spol.s.r.o.,Štúrova 11,811 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35697873
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava-Petržalka, MČ Bratislava - Jarovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by EKOJET spol.s.r.o,Čajakova 25,811 05 Bratislava

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOJET spol.s.r.o,Čajakova 25,811 05 Bratislava

  Final record

  Legitimate Final record
  23.10.2006