Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja"

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Aplikácia integrovaného prístupu na realizáciu investičných priorít IROP na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň financovaných z Európskych štrukturálnych fondov v oblastiach dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry aživotného prostredia
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Procurer: Žilinský samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 37808427
 • Approving authority: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.