Preskočit na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Analýza daností a potrieb mesta, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.
 • Place of implementation: Podolínec (okres: Stará Ľubovňa)
 • Competent authority: Okresný úrad Stará Ľubovňa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. Štefánika 1, 06416 Stará Ľubovňa
 • Procurer: Mesto Podolínec
 • Procurer´s identification number: 00330132
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo mesta Podolínec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  25.10.2021
  Notice
  25.10.2021
  Decision from screening procedure
  29.11.2021
  Text of Strategy document
  25.10.2021