Preskočit na obsah

Osadenie moriacej vaničky na odmorovanie súčiastok technologických liniek

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia moriacej vaničky s objemom 3 m3 určenej na odmorovanie strojných súčiastok z technologických liniek.
 • Place of implementation: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
 • Proponent´s identification number: 36234052
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  28.11.2022
  Notice of change of the proposed activity
  28.11.2022
  Decision before it enters into force
  19.01.2023