Preskočit na obsah

OS - Záhradnícka juh - Podzemné garáže - 42 parkovacích miest - novostavba Bratislava

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je riešenie parkovania a garážovania pre užívateľov bytov a nebytových priestorov bloku polyfunkčnej budovy.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Magna, spol. s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 31404766
 • Permitting authority: Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ekojet spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2003