Operačný program Výskum a inovácie

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 4
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný strednodobý strategický dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR určujúci základné predpoklady a rámce ako aj prioritné oblasti pre vytvorenie priaznivého prostredia pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 00164381
 • Approving authority: Európska komisia, Vláda Slovenskej republiky
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.