Odstránenie výrobnej jednotky Výroba a expedícia asfaltov (VaEA)

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Activity: 4.2 Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom navrhovanej činnosti je trvalé odstránenie stavby výrobnej jednotky Výroba a expedícia asfaltov v oplotenom areáli Slovnaft a.s.
 • Place of implementation: Bratislava - Vrakuňa, Bratislava - Podunajské Biskupice, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava II, Bratislava V)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31322832
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  04.05.2017
  04.05.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.07.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  30.08.2017