Preskočit na obsah

Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP v SPP, š.p. Odštepný závod Poprad - stavba č. 5706072

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba skladu odpadov bude slúžiť na dočasné skladovanie všetkých kategórií odpadov (obyčajných, zvláštnych i nebezpečných vznikajúcich v odštepnom závode) pred ich odvozom a likvidáciou odbornými firmami.
 • Place of implementation: Poprad (okres: Poprad)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Slovenský plynáresnký priemysel, š.p., Odštepný závod Poprad
 • Proponent´s identification number: 00686395
 • Permitting authority: OÚ Poprad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by GAS & OIL spol. s r.o. Poprad

  Fotografie