Preskočit na obsah

OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v dispozičných zmenách a počte jednotlivých objektov, v zmene počtu parkovacích stojísk a v zmene výmery celkovej úžitkovej plochy a jej jednotlivých funkcií, ako aj v logickom a vecnom členení obytného súboru na jednotlivé časti ako samostatné celky v území.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Slnečný vrch, s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 48232980
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  15.03.2019
  Notice of change of the proposed activity
  15.03.2019
  15.03.2019
  Decision before it enters into force
  09.09.2019
  Appeal/Decomposition against decision
  25.02.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  29.04.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  07.07.2020

  Environmental Impact Statement

  Text of Environmental Impact Statement
  10.09.2020

  Final record

  Final record before it enters into force
  29.11.2021
  Appeal/Decomposition against final record
  28.01.2022
  Legitimate Final record
  19.09.2022