Preskočit na obsah

OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO ULICA, BRATISLAVA

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosti sa týka navrhovanej činnosti, ktorá je v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava III v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti mení objekt parkovacieho domu na Polyfunkčný objekt B10.
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36725994
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  16.10.2019
  Notice of change of the proposed activity
  16.10.2019
  16.10.2019
  Decision before it enters into force
  17.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  25.02.2020