Preskočit na obsah

Obytný súbor Malé Krasňany (Pod vinohradom), Bratislava

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba komplexu bytových, polyfunkčných a apartmánových domov.
 • Place of implementation: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: MACHAROVA s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36692581
 • Permitting authority: SÚ Bratislava Rača
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.02.2013
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  08.02.2013

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  10.04.2013

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOJET, s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  19.07.2013

  Final record

  Legitimate Final record
  20.12.2013