Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Obytný súbor Grand Koliba

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmeny počtu parkovacích miest, počtu a dispozičného riešenia bytov..
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: GRAND KOLIBA, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 47530561
 • Permitting authority: MC BA NM
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  04.07.2017
  Notice of change of the proposed activity
  04.07.2017
  Decision before it enters into force
  15.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  18.09.2017