Preskočit na obsah

Obytný súbor Fazuľová

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie nového obytného súboru s príslušnou technickou vybavenosťou a potrebným počtom parkovacích miest s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: FP solutions s.r.o., Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 51439573
 • Permitting authority: MČ BA - Staré Mesto, OÚ BA OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.12.2018
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  21.12.2018