Preskočit na obsah

Obytný súbor Dunajský rad Šamorín (sekcia D,E,F)

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je vytvoriť komplexný areál s dominujúcou obytnou funkciou a poskytnúť obyvateľstvu 11 nových rodinných domov a 378 nájomných bytov pre bývanie.
 • Place of implementation: Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Mesto Šamorín
 • Proponent´s identification number: 00305723
 • Permitting authority: MÚ Šamorín
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by SIRECO, s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  18.03.2003