Preskočit na obsah

Obytný súbor 400 b.j., Galvaniho ul., Bratislava

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba bytových domov s garážami v polozapustenom suteréne do osobného vlastníctva.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: URBICOM,a.s. Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35713402
 • Permitting authority: MČ Ružinov v Bratislave
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. arch. Milan Kiaček, Ing. arch. Pavol Komár
  Právoplatné rozhodnutie
  20.08.2003