Preskočit na obsah

Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Zistovacie konanie

Base information