Preskočit na obsah

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie

Base information