Preskočit na obsah

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie

Base information

 • Aim of the project: Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí
 • Place of implementation: Tvrdošovce (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Proponent: Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 • Proponent´s identification number: 35860839
 • Permitting authority: Mesto Nové Zámky
  OÚ Nové Zámky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  Právoplatné rozhodnutie
  22.01.2016