Preskočit na obsah

Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zabezpečiť enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov vybudovaním novej splaškovej gravitačnej kanalizácie a novej ČOV, pre potreby čistenia týchto odvádzaných odpadových vôd v obci Jablonov.
 • Place of implementation: Jablonov (okres: Levoča)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Jablonov
 • Proponent´s identification number: 00329193
 • Permitting authority: OU Levoča
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by PROEKO, enviromentálne služby Poprad