Preskočit na obsah

Obec Hrabušice - Nízkouhlíková stratégia - 2030

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom predloženej stratégie je návrh mitigačných opatrení na úrovni obce Hrabušice pre dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov vo verejnom sektore do roku 2030
 • Place of implementation: Betlanovce, Hrabušice (okres: Spišská Nová Ves)
 • Competent authority: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Procurer: Národné centrum environmentálne, n. o.
 • Procurer´s identification number: 52285197
 • Approving authority: obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  26.10.2021
  Notice
  26.10.2021
  Decision from screening procedure
  22.11.2021
  Text of Strategy document
  26.10.2021