Preskočit na obsah

Obchodné centrum Trenčín - Juh

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Centrálny predaj potravinárskeho a bežného spotrebiteľského tovaru, fast food služby, parkovacie plochy; nové pracovné miesta - 600 zamestnancov;
 • Place of implementation: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Ing. Arch. Jozef Gabriš, Nábrežná 3 , Trenčín
 • Proponent´s identification number: 520724142645
 • Permitting authority: OU Trenčín
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviconsult s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie

  Final record

  Legitimate Final record
  12.10.2001