Preskočit na obsah

Obchodné centrum Nové Zámky

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe potravín a ostatného spotrebiteľského tovaru.
 • Place of implementation: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Fastav development, Dedinská 69177, Žilina
 • Proponent´s identification number: 36387886
 • Permitting authority: OU Nové Zámky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviconsult, Závodská cesta 4, Žilina
  Právoplatné rozhodnutie