Preskočit na obsah

Obchodné centrum Liptovský Mikuláš

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom žiadosti je realizácia novostavby obchodného areálu s polyfunkčným využitím v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš. K čelnej fasáde je pripojený objekt prenajímateľných obchodných priestorov.
 • Place of implementation: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: FASTAV DEVELOPMENT ? SR
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: OU Liptovský Mikuláš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT, Závodská cesta 4, 011 52 Žilina
  Právoplatné rozhodnutie

  Fotografie