Preskočit na obsah

Nové výrobné a distribučné centrum SANTA DRINKS, a.s. Timoradza

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej stavby je výroba nealkoholických nápojov s cieľom pokriť neustále sa zvyšujúci dopyt obyvaťešstva po tomto sortimente nápojov.
 • Place of implementation: Timoradza (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Proponent: Santa Drinks a.s., Timoradza č.p. 2
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: OU Bánovce nad Bebravou
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Anna Bunová, Ing. Emil Galovič
  Právoplatné rozhodnutie