Preskočit na obsah

Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie existujúcej siete električkových tratí na území hl. m. SR Bratislava
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 00603481
 • Permitting authority: OÚ BA, MČ BA RUŽINOV
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  07.07.2022
  Preliminary environmental study worked out by REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  30.06.2022
  07.12.2022