Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: výstavba a prevádzka skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
 • Place of implementation: Rajec (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec
 • Proponent´s identification number: 31930387
 • Permitting authority: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
  SIŽP, IPK, Legionárska 5, 010 01 Žilina
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.