Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Stratégia je komplexný strategický dokument s opatreniami zameranými na znižovanie tvorby emisií CO2. Nízkouhlíková stratégia navrhuje aktivity a opatrenia, ktoré nazaťažujú životné prostredie na lokálnej úrovni. Realizácia opatrení bude mať priaznivý vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľ zníženia emisií CO2 je určený ako absolútne zníženie emisií min. 40% a je definovaný porovnaním s východzím rokom 2018.
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Procurer: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 • Procurer´s identification number: 37808427
 • Approving authority: Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  28.10.2021
  Notice
  28.10.2021
  Text of Strategy document
  11.03.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  06.12.2021
  Information about Scope of Assessment
  06.12.2021

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  11.03.2022
  Elaborator of Environmental Impact Statement Enviconsult spol. s.r.o Žilina
  Text of Strategy document
  11.03.2022
  Text of Environmental Impact Statement
  11.03.2022
  16.03.2022
  Public hearing Žilinský samosprávny kraj, kongresová sála , 011 48 Žilina 06.04.2022 o 10:00

  Final record

  Final record
  26.05.2022