Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Poskytnúť ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku Zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi v rámci národného hospodárstva (energetika, priemysel, doprava, pôdohospodárstvo a lesníctvo, odpady) Zaviesť záväzné a indikatívne ciele pre jednotlivé oblasti Zabezpečiť súlad s cieľmi Parížskej dohody, hlavne pokiaľ ide o cieľ uhlíkovej neutrality Ponúknuť zoznam opatrení a možností ich financovania Vyhodnotiť dopady stratégie a jej opatrení na makroekonomické ukazovatele
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Procurer´s identification number: 42181810
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  31.01.2019
  Notice
  31.01.2019

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  15.07.2019
  Information about Scope of Assessment
  15.07.2019