Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Dlhodobý cieľ vychádza z medzinárodného záväzku Slovenska – dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Tento ambiciózny cieľ sa však nedá dosiahnuť bez rýchlych a razantných, ale zároveň systematických krokov v oblasti využívania potenciálu úspor a obnoviteľných zdrojov. Všeobecne platí, že prvú – výrazne menšiu – časť úspor energie a emisií je možné dosiahnuť s relatívne malými investíciami a aj bez systému regionálnej koordinácie, plánovania a manažmentu. Po vyčerpaní tohto potenciálu však región bez silných a stabilných kapacít a prepracovaného systému nemá šancu realizovať ostávajúci (dominantný) potenciál úspor a obnoviteľných zdrojov. Nutnou podmienkou pre realizáciu akýchkoľvek náročnejších energeticko-emisných cieľov je preto vybudovanie stabilných silných kapacít pre regionálnu koordináciu a plánovanie rozvoja udržateľnej dekarbonizovanej energetiky. V prípade územia MAS Malohont by takéto kapacity malo v budúcnosti zastrešiť regionálne centrum udržateľnej energetiky (RCUE) s územnou pôsobnosťou v strategicko-plánovacom regióne Gemer-Malohont (zahŕňajúcom okresy Rimavská Sobota a Revúca), resp. v území udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Poslaním RCUE bude podporovať optimalizáciu energetickej potreby a spotreby v subregiónoch a zvyšovať mieru ich energetickej sebestačnosti využívaním obnoviteľných zdrojov pri rešpektovaní kritérií environmentálnej udržateľnosti. Ide o úplne nové koordinačné a plánovacie kapacity pre samosprávy, ktoré v súčasnosti na Slovensku neexistujú.
 • Place of implementation: Budikovany, Rimavské Zalužany, Hrušovo, Potok, Rimavská Baňa, Hostišovce, Kyjatice, Kociha, Kružno, Poproč, Ožďany, Vyšný Skálnik, Klenovec, Lehota nad Rimavicou, Teplý Vrch, Lukovištia, Veľký Blh, Lipovec, Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce, Hnúšťa, Padarovce, Rovné, Dražice, Čerenčany, Drienčany, Kraskovo, Horné Zahorany, Hrachovo, Nižný Skálnik, Španie Pole, Babinec, Slizké (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Procurer: Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota
 • Procurer´s identification number: 52291383
 • Approving authority: MAS Malohont
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  17.05.2021
  17.05.2021
  Notice
  17.05.2021
  Decision from screening procedure
  11.06.2021
  Text of Strategy document
  17.05.2021