Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Vytvoriť plán krokov vedúcich k zníženiu emisií, ktoré generujú svojou činnosťou organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o 10% do roku 2030 a o ďalších 10% do roku 2050.
 • Place of implementation: Košický Kraj
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Procurer: Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 • Procurer´s identification number: 35555777
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  30.09.2020
  Notice
  30.09.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  19.01.2021
  Information about Scope of Assessment
  19.01.2021