Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia obce Petrovany na roky 2020 – 2025

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom nízkouhlíkovej stratégie je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie na predmetnom území, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov i emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
 • Place of implementation: Záborské, Kendice, Petrovany (okres: Prešov)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Procurer: Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany
 • Procurer´s identification number: 327603
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  19.04.2021
  Notice
  19.04.2021
  Text of Strategy document
  19.04.2021