Preskočit na obsah

Nitra - ČOV

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.3 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Realizáciou investície sa vytvorí predpoklad pre ďalší rozvoj mesta z hľadiska rozvoja bytovej výstavby i priemyslu a zvýši sa ochrana povrchových a podzemných vôd celej aglomerácie mesta Nitra, recipientu rieky Nitra a náväzne i medzinárodného toku rieky Dunaj.
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Proponent: Mesto Nitra
 • Proponent´s identification number: 00308307
 • Permitting authority: KÚ Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie