Preskočit na obsah

Nemecká - kanalizácia a ČOV

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Odkanalizovanie obce splaškovou kanalizáciou zaústenou do mechanicko - biologickej čistriarne odpadových vôd. Kanalizácia odvádza komunálne odpadové vody z celého urbanizovaného územia vrátane príslušnej vybavenosti.
 • Place of implementation: Nemecká (okres: Brezno)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Nemecká, IČO: 313645, sídlo Nemecká, 976 97
 • Proponent´s identification number: 00313645
 • Permitting authority: OU Brezno
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing.Ondrej Bursa-SPOK, Banská Bystrica,
  Právoplatné rozhodnutie