Preskočit na obsah

Nadstavba garáží - Adamiho ul. Bratislava

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je riešenie garážovania vozidiel obyvateľov bývajúcich v lokalite Adamoho ul.
 • Place of implementation: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Ing. Juraj Medvecký
 • Proponent´s identification number: 11671378
 • Permitting authority: OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by RNDr. Peťková
  Právoplatné rozhodnutie
  13.08.2002