Preskočit na obsah

MVE pri Malých Kršteňanoch, Veľké Uherce

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
  • Povinné hodnotenie

Base information