Preskočit na obsah

MVE Partizánska Ľupča, revitalizácia potoka Ľupčianka

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Investičný zámer rieši energetické využitie a zároveň revitalizáciu toku Ľubčianka, a to vybudovnaím malej vodnej elektrárne na existujúcich migračných bariérach, čím sa alternatývnym spôsobom vyrobí elektrická energia, dosiahne sa revitalizácia dolnej časti toku, obnový sa migrácia rýb z Bešeňovskej nádrže až do Ľuočianskej doliny a prirodzene sa tak zarybní celý vyše 15-kilometrový tok!
 • Place of implementation: Partizánska Ľupča (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Proponent: Lupčiaka s.r.o., Liptovský Mikuláš
 • Proponent´s identification number: 31614531
 • Permitting authority: OU Liptovský Mikuláš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ekospol Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie