Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Muštáreň Číčov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zriadiť výrobu muštu v rámci existujúceho objektu na území obce Číčov.
 • Place of implementation: Číčov (okres: Komárno)
 • Competent authority: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Proponent: AEQUOPUS s.r.o., Jókaiho č. 642, 946 19 Číčov
 • Proponent´s identification number: 50258401
 • Permitting authority: Stavebný úrad obce Číčov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  14.08.2023
  Preliminary environmental study worked out by EKO - GEO - CER, s. r. o. M. C. Sklodowskej 1512/19 851 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  14.08.2023
  12.09.2023
  Decision before it enters into force
  18.09.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  07.11.2023