Preskočit na obsah

Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Mostný objekt M368 (ev.č. 582-016) sa nachádza v Košickom kraji v katastrálnom území obce Vyšné Remety v okrese Sobrance. Prevádza cestu II/582 v km 22,447 ponad Remetský potok v extraviláne obce na úseku cesty medzi obcami Poruba pod Vihorlatom a Jasenovom. Jedná sa o cestu II. triedy č.582 s návrhovou kategóriou C7,5/70. Trasa cesty sa križuje v km 4,427 s Remetským potokom v rkm 3,0. Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta ev. č. 582-016. Stav mosta je na základe hlavnej mostnej prehliadky stanovený ako zlý. Nevyhovujúci stav sa odstráni rekonštrukciou existujúceho mosta ev. č. 582-016. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty II/582 sa uskutoční rekonštrukcia vozovky, pred a za mostom v nevyhnutnom rozsahu v dĺžke nových zvodidiel, vymení sa záchytné zariadenie na predmetnom úseku cesty
 • Place of implementation: Vyšné Remety (okres: Sobrance)
 • Competent authority: Okresný úrad Sobrance
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Proponent: Správa ciest KSK
 • Proponent´s identification number: 35555777
 • Permitting authority: OÚ Michalovce, Odbor CD a PK
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  21.09.2021
  Notice of change of the proposed activity
  21.09.2021
  Decision before it enters into force
  03.11.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022