Preskočit na obsah

Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: výroba vybraných komponentov pre popredných producentov automobilov v rámci územia SR (napr. KIA MOTORS, Hyundai).
 • Place of implementation: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
 • Proponent´s identification number: 36367028
 • Permitting authority: Stavebný úrad obce Lietavská Lúčka
  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby)
  Okresný úrad Žilina, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  20.07.2016
  Preliminary environmental study worked out by Takenaka Europe GmbH, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  20.07.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  28.10.2016
  28.11.2016