Preskočit na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo), 2.3.4. etapa, ktorý zahŕňa traťový úsek Lučivná – Liptovský Hrádok v sžkm 213,167 – 243,176 (nžkm 213,000 – 242,838 516).
 • Place of implementation: Štrba, Východná, Važec, Hybe, Lučivná, Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka (okresy: Poprad, Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Železnice Slovenskej republiky
 • Proponent´s identification number: 31364501
 • Permitting authority: Obec Lučivná
  Obec Štrba
  Obec Važec
  Obec Východná
  Obec Hybe
  Obec Kráľova Lehota
  Obec Liptovská Porúbka
  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.12.2019
  Preliminary environmental study worked out by REMING CONSULT a.s.
  Text of the preliminary environmental study
  12.12.2019
  12.12.2019
  12.12.2019
  12.12.2019
  08.04.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  02.06.2020