Modernizácia závlahového systému – ZP Šurany I+II

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information