Preskočit na obsah

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica - Dubnica nad Váhom

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
  • Zistovacie konanie

Base information