Preskočit na obsah

Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výmena existujúcej technologickej linky obaľovne živičných zmesí spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. v Pezinku a súvisiaceho zariadenia za nový moderný technologický celok, ktorý by zároveň umožnil zvýšenie kapacity výroby. Pritom dochádza aj k novému dispozičnému usporiadaniu obaľovne v existujúcom výrobnom areáli.
 • Place of implementation: Pezinok (okres: Pezinok)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 00896225
 • Permitting authority: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
  Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  11.02.2019
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  11.02.2019

  Scope of Assessment

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  05.06.2019
  25.06.2019

  Public hearing

  Mestský úrad Pezinok 01.07.2019 o 16:00

  Final record

  Final record before it enters into force
  15.10.2019
  Legitimate Final record
  26.11.2019