Preskočit na obsah

Modernizácia dojárne - farma Veľké Hoste

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Vzhľadom na skutočnosť, že existujúce objekty vyžadujú okrem udržateľnosti taktiež aplikáciu technologicky inovatívnych postupov, navrhovateľ sa rozhodol realizovať modernizáciu dojárne. Dojáreň bude slúžiť na dojenie kráv na hospodárskom stredisku.
 • Place of implementation: Veľké Hoste, Pochabany (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Competent authority: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Proponent: MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, Bánovce nad Bebravou 957 01
 • Proponent´s identification number: 34135286
 • Permitting authority: 1. Obec Veľké Hoste, Veľké Hoste 208, 956 38 Šišov
  2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
  - štátna vodná správa
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  02.02.2023
  Notice of change of the proposed activity
  02.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  07.02.2023
  13.02.2023
  Decision before it enters into force
  01.03.2023