Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením
 • Place of implementation: Jelka (okres: Galanta)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: DARULA, s.r.o. Modranská 139, 902 01 Vinosady
 • Proponent´s identification number: 50774212
 • Permitting authority: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  23.01.2023
  Preliminary environmental study worked out by EKO-DAMI s.r.o., Mesačná 9, 821 02 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  23.01.2023

  Scope of Assessment

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  18.05.2023

  Public hearing

  Kultúrny dom v obci Jelka 28.06.2023 o 18:00