Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.10 Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyradovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným účelom navrhovanej činnosti je modernizácia existujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov v existujúcom Stredisku recyklácie odpadov PEMAX PLUS, s.r.o. – kameňolom Kostiviarska.
 • Place of implementation: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Proponent: PEMAX PLUS, spol. s r.o.
 • Proponent´s identification number: 31627421
 • Permitting authority: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.02.2023
  15.02.2023
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Michal Hrnčár
  Text of the preliminary environmental study
  02.02.2023
  02.02.2023
  02.02.2023