Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
  • Type of process: Screening procedure

Base information