Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovač

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Zistovacie konanie

Base information