Preskočit na obsah

Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Type of process: Screening procedure

Base information